Objective is work of good quality, people management , no-nonsens, knowledge,and experience. 


Welkom op Mijn website!

De eenmanszaak ZZPFLEXERS is gespecialiseerd in groepswerk, interim-management ,Organisatie Advies, coaching en detachering in Zorg en Welzijn.  


Werkervaring

  

Werkervaring als zzp-er

   

             
  

Okt   2014-heden                              

  
  

Teamcoach   Amerpoort divisie Nieuwenoord“op weg naar zelfsturende teams “

  
  

                                          

  
  

Projectopdracht   voor een half jaar, positioneren begeleider C in de teams van de nachtzorg,   herstructureren  procedures en sturen   naar de visie”slapen doen we s`nachts. Aansturing 30 fte in primair proces

  
  

                                

  
  

 

  
  

jan 2012 –dec 2014

  
  

Diverse opdrachten als   interimmanager en of sociotherapeut/begeleider, Heel Nederlad

  

Teamhoofd A.I. bij Almata   jeugdzorg Aansturing en coaching medewerkers, 34 fte transitie jeugdzorg en   ontmanteling Almata , Resultaat, stabiel draaiende afdelingen ondanks vertrek   van veel vaste waardes,

  

Groepsleider Kentalis,  PGB begeleiding Autistische jongen.   Nachtwerk Altrecht Psychiatrie en verslaving ,

  

FPC 2 landen coördinator   hele kliniek , monitoren in avonddiensten, inspringen bij calamiteiten   planning enz enz 60 fte Resultaat, goed lopende diensten en adequaat   opgeloste acute calamiteiten

  

FPA en FPK diensten bij   kijvelanden en Oostvaarderskliniek 1 op 1 begeleiding SGLVG

  
             
  

aug 2006 - nov 2011

  
  

Inzetbaar bv,   Bodegraven

  

Functie: Interim   groepsleider en Manager

  

Werkzaamheden:   Crisismanagement bij bureau Jeugdformaat in de regio Haaglanden,coaching 15   fte taakverantwoordelijk maken van medewerkers  Resultaat, minder handelingsverlegenheid bij   groepsleiders

  

Unitmanager bij   forensisch Centrum Teylingereind als interim opdracht 30 fte   functiedifferentiatie doorvoeren en sturen op taakvolwassenheid Resultaat ,   heldere taken, verantwoordelijkheidsgevoel vergroot, minder verzuim

  

Teamleider 2 units   Cordaan SGLVG 20 fte , interim-opdracht herstructureren twee teams ,   Resultaat, ontmanteling teams, herverdeling en doorstart medewerkers , opbouw   inclusief methodiek en trainingen .

  

Teamcoach stichting JJC   , opstellen POP`S individuele medewerkers, tips en tools .Resultaat , meer   handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid    medewerkers , duidelijkere processen .

  

Unitmanager Op   projectbasis tijdelijk bij Teylingereind in dienst gegaan tbv een project, te   weten het opzetten van de Forca (forensische crisis en observatie afdeling)   gedurende 2 jaar.25 fte Resultaat, twee goed draaiende observatie teams, veel   kennis , methodieken, individuele perspectieven medewerkers

  

Teamleider ai cluster   BBW Bartimeus Doorn Aansturen van 4 zorgteams, 42 fte budgetverantwoordelijkheid   , eindverantwoordelijk voor uitvoering van zorg op basis van ZZP, CIZ, CEC   gelden, herstructureren teams op basis van het financieringplaatje , Resultaat,   effectievere inzet van beschikbare fte, reorganiseren, cultuuromslag mbt   positie en werkzaamheden.

  

 Unitmanager a.i. Crisisinterventie groep, en   leefgroep bij de Hoenderloogroep, 30 fte, invoering functie differentiatie,   coachen coördinerend begeleiders Resultaat opstart crisisteam, instroom   cliënten en beheersbaarheid agressie

  
             
  

nov 1999 - aug 2006

  
  

Ministerie van   Justitie, Utrecht

  

Functie: Sociotherapeut   coordinerend sociotherapeut

  

Werkzaamheden:Begeleiden   van patiënten in de dagelijkse gang van zaken, proces bewaking mbt   bejegeningplannen, uitvoering   zorgplan   ,beheer financien Stagebegeleiding en coordinatie van de begeleiding. Alle   voorkomende werkzaamheden op de afdeling per toerbeurt of ondersteuning van   zieke of afwezige collega`s Centrale coso op de uren dat er geen   plaatsvervanger en of hoofd in huis is . Crisis interventie afdeling

  
             
  

jan 1998 - apr 2000

  
  

Van Arkel Instituut,   Bunschoten

  

Functie: EVB   woonvoorziening

  

Werkzaamheden: Persoonlijk   mentorschap van 3 patienten Voortgang en controle van zorgplannen en   procesbewaking zorgdoelen. Contacten met SPD, reclassering GAK  Alle andere voorkomende werkzaamheden mbt   de dagelijkse gang van zaken.

  
             
  

aug 1993 - jan 1998

  
  

Stichting NaarMate,   Hilversum

  

Functie: begeleider GVT

  

Werkzaamheden: Begeleider   in een kleinschalige woonvorm Vervoersmanagement( deelproject) Aansturen van   en maken van rooster voor de therapeuten op een DVO  Ondersteuning en coachen van groepen en   collega;s in het DVO  Zorgplanontwikkeling   en oudergesprekken voor de divisie wonen Als extern begeleider   cliëntgesprekken voeren over de toekomstperspectieven en dit rapporteren .

  
             
  

jan 1989 - jun 1993

  
  

Philips /AT&T,   Hilversum /Huizen

  

Functie: logistiek   beheerder custumer service

  

Werkzaamheden: After   sales, uitgifte en beheer goederen Planning transporten transport servicev   loket

  
             
  

Overige

  
      
  

Talen:

  
  

engels, goed

  

duits, redelijk

  
             
  

Computerkennis:

  
  

word ,exel . diverse   plannings en rapportage systemen, goed

  
             
  

Hobby's en interesses:

  
  

zeilen, Lezen, Natuur,   volleybal, Muziek beluisteren